Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Komend jaar ook tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting

Komend jaar ook tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Het kabinet werkt daarom al langere tijd met spoed aan een alternatieve regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Minister Jetten en staatssecretaris Van Rij hebben de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de uitwerking. 

Komend jaar ook tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting

Staat van de Volkshuisvesting 2022 – grote opgaven in kenterend tij

In 2022 keerde de rijksregie op volkshuisvesting terug waarmee het Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen het woningtekort en de verduurzaming gezamenlijk aanpakken. Dit blijkt uit de Staat van de Volkshuisvesting 2022. Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de feiten, cijfers en ontwikkelingen op de woningmarkt. 

Staat van de Volkshuisvesting 2022 – grote opgaven in kenterend tij

Europese Unie (EU) neemt negende sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 16 december 2022 heeft de Europese Unie (EU) extra sancties tegen Rusland aangenomen. De sancties zijn gericht op een groot aantal nieuwe personen en entiteiten die een aandeel hebben in de oorlog in Oekraïne. 

Europese Unie (EU) neemt negende sanctiepakket aan tegen Rusland

Kabinet wil verduurzaming industrie versnellen als tegenwicht hoge energieprijzen

Voor energie-intensieve bedrijven wordt het steeds lastiger om te concurreren met bedrijven of import uit landen met lagere energieprijzen. Het kabinet maakt zich zorgen over deze situatie en onderzoekt een aanpak die bedrijven meer zekerheid en stabiliteit kan bieden op de langere termijn. 

Kabinet wil verduurzaming industrie versnellen als tegenwicht hoge energieprijzen

Update langetermijnbeleid vluchtelingen uit Oekraïne

Gezien het huidige verloop van de oorlog in Oekraïne en op basis van de Early-Warning-rapportages van Clingendael is de verwachting dat veel vluchtelingen uit Oekraïne niet op korte termijn terugkeren en de instroom gestaag blijft voortduren. In deze situatie richt het kabinet zich op de lange termijn, met specifieke aandacht voor het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid voor de periode dat vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland verblijven.

Update langetermijnbeleid vluchtelingen uit Oekraïne

Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze verder uitgewerkt. Zo zijn er onder meer stappen gezet om te zorgen voor een gelijker speelveld, onder andere door de financiële verschillen te verkleinen. 

Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)

Kabinet geeft in 2023 € 15,9 miljoen aan lokale publieke omroepen

Voor 2023 stelt staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) € 15,9 miljoen beschikbaar om lokale publieke omroepen te ondersteunen in hun professionalisering en onafhankelijkheid, in 2024 neemt dat toe tot € 18,9 miljoen. 

Kabinet geeft in 2023 € 15,9 miljoen aan lokale publieke omroepen

Gezamenlijke investering van het Rijk, gemeenten en marktpartijen levert 8.300 flexwoningen op

Op 15 december heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge bekend gemaakt dat 29 gemeenten financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de tweede bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. 

Gezamenlijke investering van het Rijk, gemeenten en marktpartijen levert 8.300 flexwoningen op

Sint Eustatius krijgt budgetrecht terug

Sint Eustatius krijgt zo spoedig mogelijk na de verkiezingen van maart 2023 het budgetrecht terug. Dit zou betekenen dat het bestuurscollege en de eilandsraad van Sint Eustatius sinds de bestuurlijke ingreep in 2018, weer een eigen begroting kan vaststellen en uitvoeren. 

Sint Eustatius krijgt budgetrecht terug

Ministerie van VWS investeert in vroege opsporing kanker

De bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn volop in ontwikkeling. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wordt de zelfafnameset voor baarmoederhalskanker breder beschikbaar en investeert het kabinet in een zogenoemde ontwikkelagenda. 

Ministerie van VWS investeert in vroege opsporing kanker

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl