Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk

Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk

Minister Piet Adema (LNV) kondigt vandaag vergaande stappen aan richting een Nederland waarin geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk. Er wordt gekeken naar twee verboden voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken, zoals katten met vouwoortjes. 

Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk

Omwonenden beter betrokken bij mijnbouw

Er komen geen nieuwe opsporingsvergunningen voor gaswinning op land. Ook moeten omwonenden beter betrokken worden op plekken waar nog mijnbouw mogelijk is. Dat zijn onderdelen van hoe het kabinet in de toekomst met mijnbouw om wil gaan.

Omwonenden beter betrokken bij mijnbouw

Ambtseed rijksambtenaren wijzigt: meer nadruk op werken in het algemeen belang voor onze samenleving

Er komt een nieuwe versie van de ambtseed die alle rijksambtenaren afleggen als ze in dienst komen bij de Rijksoverheid. De nieuwe versie maakt duidelijker dat ambtenaren werken in het algemeen belang voor onze samenleving. Ook drukt de nieuwe eed nog beter uit dat ambtenaren in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect.

Ambtseed rijksambtenaren wijzigt: meer nadruk op werken in het algemeen belang voor onze samenleving

Uitvoerbaarheidstoets helpt overheden bij maken van realistisch beleid

Ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen vanaf nu gebruik maken van de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) om vooraf te toetsen of nieuwe beleidsplannen en wetsvoorstellen uitvoerbaar zijn door decentrale overheden. Dit moet hen helpen bij het maken van realistisch beleid voor de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Uitvoerbaarheidstoets helpt overheden bij maken van realistisch beleid

Constructief overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Op 18 januari 2023 vond het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaats tussen de ministers van Justitie van Nederland (Yeşilgöz-Zegerius), Aruba (Tjon), Curaçao (Hato) en Sint Maarten (Richardson). De landen binnen het koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit te bestrijden.

Constructief overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl