Constructief overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Op 18 januari 2023 vond het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaats tussen de ministers van Justitie van Nederland (Yeşilgöz-Zegerius), Aruba (Tjon), Curaçao (Hato) en Sint Maarten (Richardson). Het overleg vond voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie fysiek plaats in Aruba, onder voorzitterschap van Aruba.

De landen binnen het koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit te bestrijden. Voor minister Yeşilgöz-Zegerius, die tevens verantwoordelijk is voor de justitieketen in Caribisch Nederland, is samenwerking met de landen in de Caribische regio essentieel.

Tijdens het JVO zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen ten aanzien van de verbetering van de rechtshandhavingsketen. Daarnaast is er ook gesproken over migratie. Voor goed functionerende vreemdelingenketens in de Landen is samenwerking belangrijk. Er is onder andere besloten om de pilot ‘reizen met sedula’ te verlengen, waarbij het voor ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit mogelijk is om met het lokale identiteitsdocument ‘de sedula’ te reizen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Daarnaast is er gesproken over de voortzetting van de samenwerking op het terrein van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. 

Bovendien heeft de nieuwe teamchef van het Recherchesamenwerkingsteam zich voorgesteld aan het JVO.

Tijdens het JVO is stilgestaan bij het capaciteitsprobleem dat de landen ervaren bij bepaalde organisaties. Diverse Nederlandse investeringen op onder meer grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit zorgen voor versterking. Tegelijkertijd wordt inmiddels een disbalans ervaren tussen lokale organisaties en organisaties die zijn versterkt, waardoor de keten soms stokt. De 4 ministers hebben tijdens het JVO gesproken over de oorzaken van deze gesignaleerde disbalans. De komende periode zal hierover op ambtelijk niveau verder worden gesproken.