Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil dat mensen die hun recht zoeken en daarbij in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, de best mogelijke juridische ondersteuning krijgen. Vandaag én in de toekomst. Om dat te bereiken past Weerwind de lopende stelselvernieuwing rechtsbijstand op onderdelen aan.

Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

Gewijzigd wetsvoorstel regulering sekswerk in consultatie

Sekswerkers moeten op een veilige en gezonde wijze hun werk kunnen doen. Misstanden, uitbuiting en dwang moeten we tegengaan. Hiervoor is meer zicht nodig op de branche. Een vergunningsplicht voor prostituees en exploitanten en meer uniforme regels helpen daarbij. Dit staat in het wetsvoorstel regulering sekswerk waarop een wijziging vandaag in consultatie gaat.

Gewijzigd wetsvoorstel regulering sekswerk in consultatie

Voortzetting Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Eind mei 2022 is de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting geïnstalleerd door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met als doel om tot en met 2024 37.500 flexwoningen te realiseren. In 2022 is een aantal eerste en belangrijke mijlpalen gerealiseerd. In 2023 wordt de samenwerking voortgezet.

Voortzetting Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl