Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

De maximumprijzen van geneesmiddelen met een relatief lage omzet worden opgehoogd met 15 procent. Door de verhoging is de kans groter dat geneesmiddelen met een beperkte financiële ruimte voor de leverancier, beschikbaar blijven voor Nederlandse patiënten.

Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vandaag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing in de Staatscourant is het besluit voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ officieel. Niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hierdoor geen actie te ondernemen.

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Betere hulp voor gezinnen met meerdere problemen

Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen. Zo kan die hulp goed op elkaar worden afgestemd.

Betere hulp voor gezinnen met meerdere problemen

Rijksministerraad trekt voorwaarde salariskorting voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten in

De voorwaarde van korting van 12,5% op de salarissen van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt ingetrokken. Dat heeft de Rijksministerraad besloten. De kortingen waren één van de voorwaarden voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor het ontvangen van Corona-liquiditeitssteun van Nederland.

Rijksministerraad trekt voorwaarde salariskorting voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten in

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl