Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Versnelling in de hersteloperatie

Versnelling in de hersteloperatie

Tot aan het einde van 2022 hebben ruim 59.400 personen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Met de inzet van een aantal gerichte verbetermaatregelen lijkt het haalbaar om een versnelling te realiseren in de hersteloperatie. Door deze maatregelen is de prognose nu dat 90% van de integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 afgerond kan zijn.  

Versnelling in de hersteloperatie

Landelijke regie op om- en afbouw gesloten jeugdhulp, aantal plaatsingen bijna gehalveerd

Met het uitvoeringsplan voor de om- en afbouw van de gesloten jeugdhulp zet staatssecretaris Van Ooijen (VWS) in op landelijke regie voor kwetsbare jongeren die bescherming en veiligheid nodig hebben. In 2025 moet de gesloten jeugdhulp volledig kleinschalig werken en de beweging maken naar nul gesloten plaatsingen in 2030. 

Landelijke regie op om- en afbouw gesloten jeugdhulp, aantal plaatsingen bijna gehalveerd

Tekort aan personeel vraagt blijvende inzet

De krapte op de arbeidsmarkt neemt op de korte termijn naar verwachting iets af door verminderde economische groei. Tegelijkertijd blijven veel vacatures onvervuld en is de verwachting dat de krapte op de langere termijn in een aantal sectoren een structureel probleem zal blijven. 

Tekort aan personeel vraagt blijvende inzet

Aanpak personeelstekort in techniek en ICT

Het tekort aan personeel in techniek en ICT kan de energietransitie, digitalisering en verduurzaming remmen en de concurrentiepositie van Nederland verslechteren. Werkgevers in deze sectoren zijn in actie gekomen om de tekorten aan te pakken. Aanvullend daarop neemt het kabinet maatregelen voor meer technisch en ICT-geschoold personeel. 

Aanpak personeelstekort in techniek en ICT

Meer ambitie nodig om economie circulair te maken

De komende jaren treft het kabinet tal van maatregelen om zuiniger en innovatiever om te gaan met grondstoffen en producten. Kleding moet veel vaker worden hergebruikt of gerecycled. Ook de bouw moet meer gaan hergebruiken. En elektronische apparaten moeten langer kunnen meegaan. Alleen met meer ambitie, heldere regels en circulair ondernemerschap blijft het doel om in 2050 een economie nagenoeg zonder afval te hebben haalbaar. 

Meer ambitie nodig om economie circulair te maken

Benoeming overige leden Staatscommissie rechtsstaat

De ministerraad heeft met instemming kennis genomen van het besluit van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om over te gaan tot enkele benoemingen van leden van de Staatscommissie rechtsstaat. Het betreffen de leden Eva González Pérez, Corissa Abdoeljamil, Kutsal Yesilkagit, Ernst Numann, Kees Vendrik, Fatma Çapkurt, Diantha Vliet en Marc Hertogh.

Benoeming overige leden Staatscommissie rechtsstaat

Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken

Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaat daarom de duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten verkorten tot anderhalf jaar en de drempel naar de gemeentelijke hulp verlagen. 

Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl