Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Twee nieuwe vaccins tegen hoogpathogene vogelgriep zijn effectief gebleken in een eerste experimentele proef onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Belangrijk is dat de vaccins pluimvee in het lab niet alleen bescherming gaven tegen ziekteverschijnselen, maar ook verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan.

Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Extra inzet energiefixers en lokale aanpak isolatie in strijd tegen energiearmoede

Het kabinet stelt versneld 200 miljoen euro beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Daarnaast komt 100 miljoen euro eerder beschikbaar uit het Nationaal Isolatieprogramma voor de lokale isolatie-aanpak van gemeenten. 

Extra inzet energiefixers en lokale aanpak isolatie in strijd tegen energiearmoede

Minister Helder investeert in opleiden wijkverplegers

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport investeert de komende drie jaar 150 miljoen euro in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging. Dit staat in het vandaag getekende Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, dat moet leiden tot voldoende en goed opgeleide wijkverpleegkundigen. 

Minister Helder investeert in opleiden wijkverplegers

Kabinet neemt besluit over CO2-plafond voor luchthavens

Er komt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die de luchtvaart, vertrekkend vanuit Nederland, mag uitstoten. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Het CO2-plafond gaat ervoor zorgen dat de doelen voor de reductie van CO2 door de luchtvaart worden gehaald.

Kabinet neemt besluit over CO2-plafond voor luchthavens

Kabinet maakt werk van recht op bereikbaarheid voor elke Nederlander

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een samenleving waarin elke Nederlander mee kan doen. Om bereikbaarheid voor iedereen te realiseren, op het platteland of in de stad, stelt het kabinet een aantal heldere uitgangspunten vast. Dat staat in de Hoofdlijnennotitie Mobiliteit 2050, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Kabinet maakt werk van recht op bereikbaarheid voor elke Nederlander

Wetboek van Strafvordering klaar voor de toekomst

Het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de Tweede Kamer ingediend. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. In het Wetboek van Strafvordering staat beschreven aan welke regels politie, openbaar ministerie, rechters en advocaten gebonden zijn in het strafproces.

Wetboek van Strafvordering klaar voor de toekomst

Instelling staatscommissie MDMA

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Staatscommissie MDMA. Hoogleraar Brigit Toebes wordt voorzitter van de Staatscommissie. De commissie streeft ernaar om het advies over de status van MDMA voor 31 januari 2024 aan het kabinet aan te bieden.

Instelling staatscommissie MDMA

Ministerraad: sectorale steun bij coronalockdown niet mogelijk

Tijdens de coronalockdowns heeft het kabinet ondernemers en werkenden geholpen met uitgebreide steunpakketten. Generieke steunpakketten zijn op lange termijn echter onhoudbaar. Daarom heeft het kabinet laten onderzoeken of steun gerichter, en bij voorkeur per sector mogelijk is. Dat blijkt juridisch en uitvoeringstechnisch niet haalbaar, concludeert de ministerraad. Specifieke coronasteun is niet mogelijk per sector, maar alleen door bijvoorbeeld een regeling te maken voor specifiek zwaar getroffen ondernemers op basis van bijvoorbeeld omzetverlies.

Ministerraad: sectorale steun bij coronalockdown niet mogelijk

Kabinet wil inwoners meer betrekken bij maatschappelijke opgaven

De komende tijd wil het kabinet onderzoeken hoe mensen meer betrokken kunnen worden bij maatschappelijke opgaven. Zo wordt bijvoorbeeld deze kabinetsperiode op het thema klimaat en energie bekeken hoe inwoners meer zeggenschap kunnen krijgen, o.a. via een burgerforum. Ook lanceert het ministerie van BZK dit jaar de monitor burgerparticipatie. Deze brengt voorbeelden en ervaringen van overheden op decentraal niveau met het betrekken van inwoners in kaart.

Kabinet wil inwoners meer betrekken bij maatschappelijke opgaven

Consortium geselecteerd voor ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo Osaka 2025

Het Rijk heeft een consortium van Nederlandse en Japanse bedrijven geselecteerd voor het ontwerp en de bouw van het Nederlands paviljoen tijdens de Expo 2025 Osaka. De keuze is gevallen op het voorstel ‘A New Dawn’ bestaande uit architectenbureau RAU, experience design studio Tellart, ingenieurs- en adviesbureau DGMR en het Japanse bouwbedrijf Asanuma. Het winnende ontwerp wordt op 5 juni 2023 in zowel Japan als Nederland gepresenteerd.

Consortium geselecteerd voor ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo Osaka 2025

Prioriteringskader uitbreidingen stroomnet gereed

Het kabinet presenteert vandaag een aanvullend prioriteringskader voor investeringen in de uitbreiding van het stroomnet. Met dit afwegingskader krijgen uitbreidingen met grote maatschappelijke impact meer prioriteit in de investeringsplannen van netbeheerders en realisatie van projecten door overheden. 

Prioriteringskader uitbreidingen stroomnet gereed

Aanpassing wetsvoorstel coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor de coördinatie op het gebied van terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. Het moet glashelder zijn wat de NCTV mag en niet mag. Daarom is eind 2021 het wetsvoorstel ‘Verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel wordt nu gewijzigd.

Aanpassing wetsvoorstel coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl