Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden

Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden

De huidige Regeling Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen (LZA/LP) wordt gewijzigd en uitgebreid met levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar. Het gaat hierbij om een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, bij wie de mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om het lijden te verlichten en waarvan verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden.

Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden

Wetsvoorstel voor meer hulp bij stemmen naar Raad van State

Op dit moment kunnen alleen kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen stemmen, hulp krijgen in het stemhokje. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil hulp in het stemhokje mogelijk maken voor iedereen die daarom vraagt. Bijvoorbeeld kiezers met een verstandelijke beperking of kiezers die laaggeletterd zijn. 

Wetsvoorstel voor meer hulp bij stemmen naar Raad van State

Nieuwe maatregelen voor aanpak rechtsstaat ondermijnende organisaties

Het moet makkelijker worden om organisaties aan te pakken die de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag ondermijnen. Daarom worden er nieuwe handhavingsinstrumenten toegevoegd aan de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo).

Nieuwe maatregelen voor aanpak rechtsstaat ondermijnende organisaties

Eerste documenten pilot actieve openbaarmaking Wet Open Overheid online

De eerste documenten die onderdeel zijn van de pilot actieve openbaarmaking Wet Open Overheid (WOO) staan online. Vanaf vrijdag 14 april zijn via rijksoverheid.nl de documenten openbaar rond het proces om te komen tot het uitkeren van de laatste middelen voor de vreemdelingenbewaring Curaçao. 

Eerste documenten pilot actieve openbaarmaking Wet Open Overheid online

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl