Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nieuwe regelgeving beschermt consumenten overal tegen onveilige producten

Nieuwe regelgeving beschermt consumenten overal tegen onveilige producten

Consumenten krijgen betere bescherming tegen producten die brandgevaarlijk zijn, schadelijk zijn voor de gezondheid of gevaar opleveren voor kinderen. Deze regels gelden straks voor producten die te koop zijn in fysieke winkels én op online platforms. 

Nieuwe regelgeving beschermt consumenten overal tegen onveilige producten

Kabinet maakt scherpere keuzes in doelstellingen innovatiebeleid

Het kabinet gaat door met de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden via het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid. De ministerraad heeft besloten om de innovatiedoelstellingen aan te scherpen. Deze richten zich vanaf 2023 op 5 missies (doelen) op het gebied van energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw/water & voedsel en veiligheid.

Kabinet maakt scherpere keuzes in doelstellingen innovatiebeleid

Kabinet richt ambitieus start-up en scale-upbeleid op deep tech en marktkapitaal

Het kabinet wil de komende jaren extra stappen zetten om het Nederlandse start-up- en scale-up ondernemingsklimaat verder te verbeteren. Daarom zijn 5 uitgewerkte ambities vastgesteld voor financiering, talent, techbanen, doorgroei naar scale-ups en focus op kennisintensieve start-ups (deep tech). 

Kabinet richt ambitieus start-up en scale-upbeleid op deep tech en marktkapitaal

1 maand na de evacuatie uit Soedan: interview met ambassadeur Irma van Dueren

Eind april evacueerden Defensie en Buitenlandse Zaken met succes Nederlanders uit Soedan. Ambassadeur Irma van Dueren blikt terug op de evacuatie, en deelt verhalen van collega’s die vastzaten in de hoofdstad Khartoem. En ze kijkt vooruit: hoe nu verder voor Soedan?

1 maand na de evacuatie uit Soedan: interview met ambassadeur Irma van Dueren

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl