Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Aanpak piekbelasting van start

Aanpak piekbelasting van start

De landelijke aanpak piekbelasting start vandaag. Agrarische ondernemers kunnen vanaf nu via een tool en de website www.aanpakpiekbelasting.nl nagaan of ze onder de doelgroep van deze aanpak vallen, op welke manier ze aan de slag kunnen met (verdere) verduurzaming van hun bedrijf en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beëindiging. Dat schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanpak piekbelasting van start

Minister Harbers schrapt reservering voor nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol

Er komt geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft besloten om de reservering op te heffen op een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer dat bestemd was voor de zogenoemde parallelle Kaagbaan.

Minister Harbers schrapt reservering voor nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol

Consumenten en bedrijven beter beschermd met nieuwe Energiewet

Nederlandse energieconsumenten beter beschermen, het elektriciteitsnet flexibeler kunnen gebruiken en veilige gegevensuitwisseling tussen netbeheerders, energiemaatschappijen en afnemers beter organiseren: dat zijn een aantal van de belangrijkste doelen van de nieuwe Energiewet. 

Consumenten en bedrijven beter beschermd met nieuwe Energiewet

Kabinet zet fors in op Agroprogramma aardbevingsgebied

De agrarische sector, de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk hebben vandaag met de ondertekening van het Agroconvenant de eerder gemaakte afspraken over de aangegane samenwerking bekrachtigd. Ook meldde staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dat het Rijk het budget voor het Agroprogramma van €19 naar €240 miljoen verhoogt. 

Kabinet zet fors in op Agroprogramma aardbevingsgebied

Forse investeringen in 20 kwetsbare stedelijke gebieden

Het Rijk stelde tot nu toe € 900 miljoen beschikbaar voor de leefbaarheid en veiligheid in 20 kwetsbare stedelijke gebieden. Deze zomer komt er nog eens € 200 miljoen vrij voor onder andere scholing, preventie van armoede en schulden, re-integratie en ontwikkeling van jonge kinderen. Dat staat in de eerste voortgangsbrief van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). 

Forse investeringen in 20 kwetsbare stedelijke gebieden

Akkoord voor betere bescherming platformwerkers

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag tijdens de formele raad in Luxemburg een akkoord bereikt met haar Europese collega’s om platformwerkers beter te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. 

Akkoord voor betere bescherming platformwerkers

Nederland en Canada stappen naar Internationaal Gerechtshof voor zaak tegen Syrië

Nederland stapt samen met Canada naar het Internationaal Gerechtshof om een rechtszaak te starten tegen Syrië vanwege marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing van de eigen bevolking. Dit is een volgende stap in het proces van de aansprakelijkstelling die werd gestart in september 2020.

Nederland en Canada stappen naar Internationaal Gerechtshof voor zaak tegen Syrië

Vanaf 1 juli stopt de uitgifte van het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC)

Op 1 juli 2023 loopt de Europese Verordening af die de uitgifte van het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC) mogelijk maakt. Het ministerie van VWS heeft om deze reden besloten de uitgifte van internationale digitale bewijzen via de CoronaCheck-app per 1 juli 2023 te beëindigen.

Vanaf 1 juli stopt de uitgifte van het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC)

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl