Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Uitleveringsverdrag met Marokko versterkt aanpak georganiseerde misdaad

Uitleveringsverdrag met Marokko versterkt aanpak georganiseerde misdaad

Met een bilateraal verdrag voor uitlevering versterken Nederland en Marokko de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Er is er ambtelijk overeenstemming bereikt over een uitleveringsverdrag. Naar verwachting kan het verdrag in het najaar worden ondertekend en ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Uitleveringsverdrag met Marokko versterkt aanpak georganiseerde misdaad

Meer samenwerking Nederland en België bij transport en opslag van CO2

Nederland en België hebben vandaag een akkoord getekend om meer te gaan samenwerken op het gebied van transport en opslag van CO2. Beide landen willen grensoverschrijdend transport van CO2 tussen havens en industrie mogelijk te maken. Ook zetten beide landen in op toekomstige opslag van Belgische en Nederlandse CO2 in lege gas- en olievelden onder de Noordzee.

Meer samenwerking Nederland en België bij transport en opslag van CO2

Halfjaarlijkse rapportage over de stand van de uitvoering in de sociale zekerheid

Om de publieke dienstverlening toekomstbestendig en begrijpelijk te houden is het noodzakelijk wet- en regelgeving te vereenvoudigen. De mens moet centraal staan. Dat schrijven de ministers Karien van Gennip (SZW) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in de Stand van de uitvoering sociale zekerheid,

Halfjaarlijkse rapportage over de stand van de uitvoering in de sociale zekerheid

Danspartijen vinden elkaar in alliantie voor veiligheid

12 partijen uit de danssector tekenen vandaag in het bijzijn van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport, VWS) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media, OCW) een convenant om de Alliantie Dans Veilig op te richten. Deze organisaties en bonden willen zo nauwer samenwerken voor een veilige danscultuur.

Danspartijen vinden elkaar in alliantie voor veiligheid

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl