Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober 2023

Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober 2023

Per 1 oktober dit jaar wordt er geen gas meer gewonnen in Groningen. Het kabinet heeft besloten dat ook de laatste 5 productielocaties dichtgaan. Na 60 jaar komt daarmee een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld.

Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober 2023

Ontslag minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, drs. A.D. Wiersma, heeft 23 juni 2023 de Koning verzocht hem per 23 juni 2023 ontslag te verlenen als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Ontslag minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Kabinet zet in op versnelde afhandeling aanvullende schade voor toeslagenouders

Het kabinet wil dat gedupeerde ouders met aanvullende schade begin volgend jaar kunnen kiezen voor een versnelde schadeafhandeling. Bij deze alternatieve beoordeling krijgen ouders meer regie en wordt er gewerkt met een schadekader met vaste bedragen.

Kabinet zet in op versnelde afhandeling aanvullende schade voor toeslagenouders

Nieuwe wegprojecten op pauze, geld en menskracht naar groot onderhoud

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Geld en menskracht uit deze projecten uit het aanlegprogramma (MIRT) worden de komende jaren besteed aan groot onderhoud van de infrastructuur en projecten die in vergevorderd stadium of onder de rechter zijn.

Nieuwe wegprojecten op pauze, geld en menskracht naar groot onderhoud

Bijdragen toegekend voor grootschalige woningbouw

Voor woningbouwprojecten in de 17 NOVEX grootschalige woningbouwlocaties krijgen 25 gemeenten een bijdrage uit het gebiedsbudget van € 475 miljoen. Hiermee kunnen gemeenten publieke tekorten bij de gebiedsontwikkeling (deels) afdekken.

Bijdragen toegekend voor grootschalige woningbouw

Kabinet investeert fors in opschaling waterstof

Om de waterstofmarkt op te schalen, subsidieert het kabinet elektrolyse en wil het de industrie met subsidies en een verplichting stimuleren om vanaf 2026 steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken. In het Klimaatfonds is hiervoor € 9 miljard gereserveerd.

Kabinet investeert fors in opschaling waterstof

Kabinet stuurt voortgangsbrief slavernijverleden naar Tweede Kamer

Vandaag heeft het Kabinet een voortgangsbrief over de kabinetsreactie slavernijverleden aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief blijkt welke stappen er zijn gezet sinds 19 december en hoe het vervolgproces er verder uit gaat zien.

Kabinet stuurt voortgangsbrief slavernijverleden naar Tweede Kamer

Europese Unie (EU) neemt elfde sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 23 juni 2023 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen. Een belangrijk onderdeel van het pakket: extra maatregelen om tegen te gaan dat Rusland sancties kan omzeilen via andere landen. 

Europese Unie (EU) neemt elfde sanctiepakket aan tegen Rusland

Benoeming president van de Algemene Rekenkamer

De heer drs. P.J. (Pieter) Duisenberg RC wordt president van het college van de Algemene Rekenkamer. De benoeming gaat in per 1 september 2023.

Benoeming president van de Algemene Rekenkamer

Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties aangepast

Het kabinet gaat het wetsvoorstel aanpassen dat de structuur met vastgoedaandelentransacties moet aanpakken. In het aangepaste wetsvoorstel wordt  overmatige belastingheffing weggenomen en wordt voorzien in overgangsrecht.

Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties aangepast

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl