Nieuwsbrief Regeringsnieuws - € 2 miljard extra voor armoedebestrijding

€ 2 miljard extra voor armoedebestrijding

Het kabinet maakt structureel € 2 miljard extra per jaar vrij om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Hierdoor stijgt het aantal mensen in armoede niet en daalt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Dit wordt voor het grootste gedeelte betaald uit herverdeling, waarbij mensen met een hoger inkomen iets meer belasting betalen. 

€ 2 miljard extra voor armoedebestrijding

Belastingplan 2024: noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel

Het Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde klimaatdoelen te halen. De extra uitgaven worden deels betaald uit meevallers in 2024 maar ook door andere maatregelen om de belastinginkomsten op peil te houden.

Belastingplan 2024: noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel

De belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2023 in eenvoudige taal

In 2024 helpt de regering mensen met weinig geld. Daarom gaan mensen met meer geld iets meer belasting betalen. En worden roken en alcohol duurder. Daardoor hebben de meeste Nederlanders volgend jaar iets meer te besteden.

De belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2023 in eenvoudige taal

Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en staatssecretaris Van Ooijen van VWS investeren hierin samen € 166 miljoen.

Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen

Prinsjesdag 2023: extra inzet op de huurtoeslag, doorbouwen en woningverbetering

Als koopkrachtmaatregel voor de laagste inkomens, verhoogt het kabinet de huurtoeslag met ruim € 30 per maand voor 1,5 miljoen huishoudens. Daarnaast zijn er extra miljoenen beschikbaar voor investeringen in betaalbare woningen. Dit staat in de begroting volkshuisvesting voor 2024.

Prinsjesdag 2023: extra inzet op de huurtoeslag, doorbouwen en woningverbetering

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Gezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven van individuele Nederlanders en voor het functioneren van onze maatschappij als geheel. Wanneer dat nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. In totaal is er voor volgend jaar € 103,4 miljard beschikbaar voor de zorg.

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Prinsjesdag 2023: investeren in het beschermen van de democratische rechtsstaat

De georganiseerde, ondermijnende criminaliteit heeft een grote impact op de samenleving. Hoeders van de rechtstaat, zoals journalisten en advocaten, worden bedreigd door criminelen. Zij moeten vrij hun werk kunnen doen. Daarom investeert het kabinet fors in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Prinsjesdag 2023: investeren in het beschermen van de democratische rechtsstaat

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl