Nieuwsbrief Regeringsnieuws - € 210 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen

€ 210 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen

Het budget van de ISDE, de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, is in verband met het grote aantal aanvragen dit jaar tussentijds met € 210 miljoen verhoogd. Daarmee is er in totaal € 560 miljoen beschikbaar in 2023.

€ 210 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen

Betere toegang tot EU-garanties voor duurzame en innovatieve projecten

Voor Nederlandse duurzame en innovatieve projecten kunnen € 350 miljoen aan garanties worden verstrekt vanuit het zogenoemde InvestEU-programma. Volgens de Europese Commissie kan de toegang tot deze Europese financiële garanties leiden tot € 750 miljoen aan investeringen in Nederland.

Betere toegang tot EU-garanties voor duurzame en innovatieve projecten

Benoeming kwartiermaker belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden

Soler Berk start 16 oktober als kwartiermaker “Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden”. Deze belangenbehartiger moet ondersteuning bieden aan belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die zijn vastgelopen in de verschillende processen.

Benoeming kwartiermaker belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden

Overheid moedigt ouders met geldzorgen aan om stap naar hulp te zetten

Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen die het kabinet met Prinsjesdag aankondigde, blijven veel huishoudens bezorgd over hun financiële situatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet opnieuw voorlichting in om mensen met geldzorgen te wijzen op de beschikbare hulp en aan te moedigen om de stap naar hulp te zetten.

Overheid moedigt ouders met geldzorgen aan om stap naar hulp te zetten

Campagne Eén tegen eenzaamheid richt zich voor het eerst op iedereen die met eenzaamheid te maken heeft

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich weleens eenzaam. Dit is een toename van 10% in tien jaar tijd. Daarom richt de campagne Eén tegen eenzaamheid zich voor het eerst op alle mensen die zich weleens eenzaam voelen. De campagne moedigt mensen aan om met een klein gebaar of een kleine stap iets aan het gevoel van eenzaamheid te doen. Bij zichzelf of een ander.

Campagne Eén tegen eenzaamheid richt zich voor het eerst op iedereen die met eenzaamheid te maken heeft

VWS organiseert op 2 oktober internationale conferentie Defeating Dementia

Het aantal mensen met dementie neemt wereldwijd in rap tempo toe. Op maandag 2 oktober 2023 organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) daarom de internationale conferentie ‘Defeating Dementia’.

VWS organiseert op 2 oktober internationale conferentie Defeating Dementia

Kabinet maakt meters met waterstof

Vrachtwagens en (bestel)auto’s die rijden op waterstof. Ze zijn schoon. Hebben een grote actieradius. En brengen geen lange laadbeurten of problemen met het stroomnet met zich mee. Het kabinet trekt daarom € 125 miljoen uit om ondernemers de overstap naar waterstof te laten maken.

Kabinet maakt meters met waterstof

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl