Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Klimaatnota 2023: Klimaatdoelen voor het eerst in zicht, uitvoering is de sleutel voor succes

Minister Kuipers versterkt de pandemische paraatheid van Nederland

Het kabinet heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet om Nederland beter voor te bereiden op een pandemie. Met het programma Pandemische Paraatheid wil minister Kuipers de kans op een mogelijke pandemie verkleinen en de sociale, economische en gezondheidsgevolgen beperken. De minister geeft met de voortgangsbrief, die naar de Tweede Kamer is gestuurd, verder invulling aan de inzet van de jaarlijks beschikbare € 300 miljoen. 

Minister Kuipers versterkt de pandemische paraatheid van Nederland

Rijk en medeoverheden: ‘Nee tenzij’ voor zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden

Het Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) hebben afspraken gemaakt over het multifunctioneel gebruiken van locaties voor de opwekking van zonne-energie. Eerst wordt gekeken of plaatsing op daken en gevels mogelijk is, daarna komen andere locaties in beeld, zoals parkeerplaatsen, stortplaatsen en langs wegen in beeld.

Rijk en medeoverheden: ‘Nee tenzij’ voor zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden

Minister Dijkgraaf lanceert actieplan om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan

Een startkwalificatie biedt jongeren de beste kansen op een kansrijke toekomst. Toch verlaten veel jongeren nog hun mbo-opleiding zonder diploma. Minister Dijkgraaf (Onderwijs) neemt daarom actie om het aantal voortijdig schoolverlaters sterk terug te brengen. Onderdeel van het pakket maatregelen zijn betere toegang tot ondersteuning en het onderwijs aantrekkelijker maken voor jongeren die in de praktijk willen leren.

Minister Dijkgraaf lanceert actieplan om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan

Kabinet en sector versterken scheepsbouw: noodzaak vergroenen en veiligheid

De maritieme sector en het Rijk nemen maatregelen voor behoud van onze droge voeten, versnelling van de energietransitie en het borgen van economische- en militaire veiligheid. Die staan in de sectoragenda die gezant Marja van Bijsterveldt in Rotterdam heeft gepresenteerd aan ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie).

Kabinet en sector versterken scheepsbouw: noodzaak vergroenen en veiligheid

Minister Yeşilgöz in de VAE voor verdere aanpak georganiseerde misdaad

Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen verder doorpakken in de strijd tegen de internationale georganiseerde criminaliteit. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft deze week tijdens een bezoek aan de VAE met de minister van Binnenlandse Zaken van het land, Zijne Hoogheid Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, hierover afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding (MoU). 

Minister Yeşilgöz in de VAE voor verdere aanpak georganiseerde misdaad

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl