Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kwartiermakers toekomst accountancysector: onvoldoende veranderingsbereidheid bij accountancysector

Kwartiermakers toekomst accountancysector: onvoldoende veranderingsbereidheid bij accountancysector

De accountancysector heeft de afgelopen jaren onvoldoende voortgang geboekt om haar gezag en vertrouwen te herwinnen. De sector moet meer veranderingsbereidheid tonen en haar zelfkritisch en zelfreinigend vermogen vergroten. Tot die conclusie komen de kwartiermakers toekomst accountancysector.

Kwartiermakers toekomst accountancysector: onvoldoende veranderingsbereidheid bij accountancysector

Eerste Kamer stemt in met betere ondersteuning visueel beperkten

Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zoals een voorleeshulp. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat dit regelt. Op dit moment bieden gemeenten deze hulp, maar zij missen hiervoor vaak de specialistische kennis.

Eerste Kamer stemt in met betere ondersteuning visueel beperkten

Kabinet en zout- en chemiebedrijf Nobian zetten volgende grote stap naar CO2-neutraal in 2030

Het kabinet heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in het extra en sneller verminderen van CO2-uitstoot door een Joint Letter of Intent met Nobian te tekenen. In deze overeenkomst leggen Rijk, provincies en Nobian de concrete uitwerking van de eerder opgestelde verduurzamingsplannen vast. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters hun CO2-uitstoot extra en sneller verminderen.

Kabinet en zout- en chemiebedrijf Nobian zetten volgende grote stap naar CO2-neutraal in 2030

Oplossing voor Wajongers die geen recht hebben op kwijtschelding lokale belastingen

Een deel van de mensen met een Wajong-uitkering komt sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierdoor dreigen zij in koopkracht achteruit te gaan, terwijl hun uitkeringspositie niet is veranderd. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aan gemeenten en waterschappen gevraagd om voor deze groep niet tot invordering van deze belastingen over te gaan.

Oplossing voor Wajongers die geen recht hebben op kwijtschelding lokale belastingen

Meer internationale samenwerking over indeling van de Noordzee

Vandaag hebben landen rondom de Noordzee afgesproken om deze zee samen efficiënter te gebruiken en te beschermen. Tot nu toe werkten de landen vooral binnen hun eigen sector samen op internationaal niveau. Denk dan bijvoorbeeld aan de energie-, visserij- en natuursector.

Meer internationale samenwerking over indeling van de Noordzee

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl