Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland benoemt humanitair gezant voor Gaza-crisis

Nederland benoemt humanitair gezant voor Gaza-crisis

Diplomaat Marjanne de Kwaasteniet gaat zich vanaf vandaag, als speciaal humanitair gezant voor Gaza en de regio eromheen, inzetten om acute noodhulpverlening mogelijk te maken aan mensen die zijn getroffen door de strijd tussen Israël en Hamas.

Nederland benoemt humanitair gezant voor Gaza-crisis

Gebundelde financiering gericht op langdurige inzet voor kwetsbare gebieden

Er is in de periode 2023-2025 circa €256 miljoen beschikbaar vanuit de regeling Kansrijke Wijk, voor 20 kwetsbare gebieden. Het geld is  onder meer bedoeld voor de preventie van armoede en schulden, re-integratie, school en omgeving, de ontwikkeling van het jonge kind en een gezonde leefomgeving.

Gebundelde financiering gericht op langdurige inzet voor kwetsbare gebieden

Ministerraad stemt in met Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding

De ministerraad heeft ingestemd met het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding (2024-2025). Daarin staat hoe bestuursorganen bij de Rijksoverheid invulling geven aan de ambitie voor een open en responsieve overheid.

Ministerraad stemt in met Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl