Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open met verhoogd budget

Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open met verhoogd budget

Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen of een (hybride) warmtepomp. Het budget is met 40 miljoen euro verhoogd tot 600 miljoen euro. 

Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open met verhoogd budget

Nieuwe overeenkomst met België geeft duidelijkheid bij thuiswerkende werknemers

De Nederlandse en Belgische overheid hebben een overeenkomst gesloten om werkgevers duidelijkheid te geven over de fiscale gevolgen bij thuiswerkende werknemers. Hiermee wordt onzekerheid weggenomen over de fiscale gevolgen van het thuiswerken door werknemers die aan de andere kant van de grens wonen. 

Nieuwe overeenkomst met België geeft duidelijkheid bij thuiswerkende werknemers

Voorlopig standpunt generatieve AI kabinet

Het kabinet komt vandaag met een voorlopig standpunt over het gebruik door Rijksorganisaties van generatieve AI (AI die zelf content creëert). Het kabinet kiest voor een waardegedreven en verantwoorde inzet van AI. Het gebruik van generatieve AI is daarom toegestaan, als deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 

Voorlopig standpunt generatieve AI Kabinet

Studiegroep Begrotingsruimte: voorspelbaarheid, rust en stabiliteit in het begrotingsproces noodzakelijk

Trendmatig begrotingsbeleid brengt voorspelbaarheid, rust en stabiliteit in de politieke besluitvorming. Het helpt om beleidskeuzes te maken en tegen elkaar af te wegen, en om investeringen voor de langere termijn te doen.  Dit staat in deel 2 van het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden. 

Studiegroep Begrotingsruimte: advies deel 2 Voorspelbaarheid, rust en stabiliteit in het begrotingsproces noodzakelijk 

Maximum straffen zware drugscriminaliteit omhoog

Bij de zwaarste vormen van drugscriminaliteit kan straks harder worden opgetreden. De georganiseerde misdaad die zich bezighoudt met harddrugs, is de laatste decennia enorm veranderd en verhard. Daarom wordt meer ruimte geboden om hogere straffen te eisen en op te leggen in strafzaken waar harddrugs in het spel zijn, zoals de grootschalige in- en uitvoer van cocaïne en de productie van synthetische drugs. 

Maximum straffen zware drugscriminaliteit omhoog

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl