Nieuwsbrief Regeringsnieuws - € 300 miljoen voor versnelde woningbouw: loket Woningbouwimpuls voor de laatste keer open

Handreiking helpt gemeenten bij ondersteunen alleenverdieners

Ongeveer 6.400 huishoudens hebben onbedoeld een lager besteedbaar inkomen dan mensen met een bijstandsuitkering. Gemeenten  kunnen huishoudens ondersteunen via de individuele bijzondere bijstand. Het ministerie van SZW heeft een handreiking opgesteld om gemeenten hierbij te helpen.

Handreiking helpt gemeenten bij ondersteunen alleenverdieners

Per 1 januari wet voor betere bescherming kinderen in gesloten jeugdhulp

Per 1 januari 2024 worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven, duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, worden hier strenge voorwaarden aan verbonden.

Per 1 januari wet voor betere bescherming kinderen in gesloten jeugdhulp

Nieuwe wetten Justitie en Veiligheid per 1 januari 2024

Dierenmishandeling en dierverwaarlozing wordt vanaf 1 januari 2024 steviger en doeltreffender aangepakt. Ook doxing wordt strafbaar. Op 1 januari 2024 treden verschillende wetten in werking op het terrein van Justitie en Veiligheid. 

Nieuwe wetten Justitie en Veiligheid per 1 januari 2024

Europese Unie (EU) neemt twaalfde sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 18 december 2023 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen. De nieuwe sancties zijn onder andere gericht tegen de Russische militaire industrie, cyber-toeleveranciers van de Russische inlichtingendiensten en invoer van Russische diamanten.

Europese Unie (EU) neemt twaalfde sanctiepakket aan tegen Rusland

Indiening Beeld van de Uitvoering 2023 - informatie voor gemeenten

Het college van B&W moet voor 1 maart 2024 het Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2023 bij het ministerie van SZW indienen. Het gaat hierbij om financiële informatie over de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo.

Indiening Beeld van de Uitvoering 2023 - informatie voor gemeenten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl