Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in per 1 juli 2024

Nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in per 1 juli 2024

Slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden vanaf 1 juli dit jaar strafrechtelijk beter beschermd. Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen van verkrachting en aanranding. Ook seksuele intimidatie in het openbaar wordt strafbaar; dit kan zich afspelen op straat, maar bijvoorbeeld ook op publieke websites en social media.

Nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in per 1 juli 2024

Tientallen miljoenen voor toekomst visserijketen aan wal

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft ingestemd met het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) van vijf visserijregio’s om ketenbedrijven aan wal en visserijgemeenschappen toekomstperspectief te geven. Het plan bevat projectvoorstellen die variëren van een shrimp innovation center, een initiatief om van visresten hoogwaardige voeding te maken en vernieuwing van visserijmusea.

Tientallen miljoenen voor toekomst visserijketen aan wal

Sneller een nieuwbouwwoning door kortere processen en procedures

De overheid versterkt de regie op de volkshuisvesting. Ook is gestart met het versnellen van processen en procedures in de woningbouw. Vooral in de planfase is tijdwinst te behalen om sneller woningen te kunnen bouwen. Om te zorgen dat sneller wordt vergund wat gebouwd kan worden en sneller wordt gebouwd wat vergund is.

Sneller een nieuwbouwwoning door kortere processen en procedures

Nieuw Wetboek van Strafvordering treedt 1 april 2029 in werking

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft samen met de partners in de strafrechtketen 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Op deze wijze hebben de partners minimaal drie jaar de tijd om het nieuwe en omvangrijke wetboek zorgvuldig te implementeren, nadat de Tweede Kamer de teksten voor het nieuwe wetboek heeft goedgekeurd.

Nieuw Wetboek van Strafvordering treedt 1 april 2029 in werking

Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op: Praat vandaag over morgen

"Wat vind ik belangrijk voor later?" 1 op de 2 mensen tussen de 60 en 75 jaar praat over de toekomst, blijkt uit nieuw onderzoek. Om het gesprek over later te stimuleren lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de landelijke campagne Praat vandaag over morgen. Want door op tijd dat gesprek aan te gaan, kun je straks de dingen doen die je belangrijk vindt. 

Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op: Praat vandaag over morgen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl