Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Vereenvoudiging en verduidelijking van bewijsrecht in civiele procedures per 1 januari 2025

Vereenvoudiging en verduidelijking van bewijsrecht in civiele procedures per 1 januari 2025

De Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad en zal in werking treden per 1 januari 2025. De wet vereenvoudigt en verduidelijkt de mogelijkheden voor partijen om vooraf en tijdens een civiele procedure belangrijke informatie te krijgen over een geschil. 

Vereenvoudiging en verduidelijking van bewijsrecht in civiele procedures per 1 januari 2025

Wetsvoorstel overbruggingsregeling alleenverdieners in internetconsultatie

De ongeveer 6.400 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan vergelijkbare huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen vanaf komend jaar via een overbruggingsregeling een tegemoetkoming van hun gemeente. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt het wetsvoorstel dat de tegemoetkoming regelt open voor internetconsultatie.

Wetsvoorstel overbruggingsregeling alleenverdieners in internetconsultatie

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl