Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet

Rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet

Om de grondrechten van burgers optimaal te beschermen, wil het kabinet constitutionele toetsing mogelijk maken. Eerder werd hierin een eerste stap gezet. Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) laten nu weten aan welke grondrechten rechters dat zouden mogen doen. Ook reageert het kabinet op de initiatiefnota die Kamerlid Omtzigt eerder indiende over dit onderwerp.

Rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet

Deskundigencommissie toetst de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd

Vandaag start de deskundigencommissie voor de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. Deze externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. De commissie bekijkt hoe het gaat met de uitvoering van de Hervormingsagenda en of de inspanningen worden geleverd die zijn afgesproken. Ook bekijkt zij op de lange termijn of dit het gewenste effect heeft op de uitgaven en zo niet, hoe daarmee om te gaan. 

Deskundigencommissie toetst de uitvoering van de Hervormingsagenda

Nutri-Score op steeds meer producten in de supermarkt

Sinds de wettelijke invoering van Nutri-Score op 1 januari staat het voedselkeuzelogo op steeds meer producten in de supermarkt. Zo kiezen bijna alle supermarkten met hun huismerken voor Nutri-Score. Vandaag start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne: ‘Kijk, vergelijk & kies’. Deze campagne helpt mensen om tijdens het boodschappen doen te kiezen voor het product met een betere samenstelling. 

Nutri-Score op steeds meer producten in de supermarkt

Dienstplichtbrief valt weer op de mat voor 17-jarigen

Bij zo’n 200.000 Nederlanders valt deze dagen weer de zogenoemde Dienstplichtbrief op de mat. Die is bestemd voor alle jongeren die dit jaar 17 zijn of worden. Ook mensen jonger dan 35 jaar die (op)nieuw zijn ingeschreven als Nederlander, krijgen de brief. 

Dienstplichtbrief valt weer op de mat voor 17-jarigen

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling gestart

Geen overdrachtsbelasting betalen over verkregen percelen grond, dat is mogelijk via een zogenaamde kavelruilvrijstelling. Daarbij wordt er ook geen overdrachtsbelasting betaald over gebouwen die zich op de overgedragen percelen grond bevinden. In de praktijk is gebleken dat door de vrijstelling ook woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen vrij van overdrachtsbelasting worden verkregen via een kavelruil. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met conceptregelgeving om dit aan te passen. Van dinsdag 2 april tot dinsdag 30 april kan men reageren.

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling gestart

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl