Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Zuid-Holland herziet woningbouwvoorstellen, maar meer aanpassingen nodig

Zuid-Holland herziet woningbouwvoorstellen, maar meer aanpassingen nodig

Zuid-Holland past, op verzoek van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, enkele plannen aan die een rem zetten op de woningbouw en niet stroken met eerder gemaakte afspraken in regionale woondeals.

Zuid-Holland herziet woningbouwvoorstellen, maar meer aanpassingen nodig

Nederland stelt met 7 EU-landen aanpak van inkoopbeperkingen voor

Ondernemers zoals (online) winkels kunnen niet onbelemmerd hun inkopen doen bij fabrikanten of leveranciers over de grens. Op initiatief van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) stellen Nederland en 7 andere EU-landen (België, Denemarken, Griekenland, Kroatië, Luxemburg, Slowakije en Tsjechië) voor om dit nu wettelijk op EU-niveau aan te pakken met een verbod op het ‘discrimineren naar vestigingsplaats’ in het handelsverkeer tussen bedrijven.

Nederland stelt met 7 EU-landen aanpak van inkoopbeperkingen voor

Nieuwe regels voor werken met voor de voortplanting gevaarlijke stoffen

Vanaf deze week gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dat zijn stoffen die risico’s hebben voor werkenden als het gaat om hun vruchtbaarheid, zwangerschap en/of de borstvoeding. De strengere regels die al langere tijd gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen, zijn nu óók van toepassing op voor voortplanting gevaarlijke stoffen.

Nieuwe regels voor werken met voor de voortplanting gevaarlijke stoffen

Ministerie van BZK vestigt 2 nieuwe leerstoelen voor het Koninkrijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vestigt 2 nieuwe leerstoelen voor het Koninkrijk. Er komt een leerstoel politicologie/bestuurskunde en een leerstoel antropologie/sociologie.

Ministerie van BZK vestigt 2 nieuwe leerstoelen voor het Koninkrijk

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl