Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Maatregelen voor bewuster speelgedrag en betere bescherming spelers van kansspelen gaan 1 oktober 2024 in

Maatregelen voor bewuster speelgedrag en betere bescherming spelers van kansspelen gaan 1 oktober 2024 in

Per 1 oktober 2024 treedt de Regeling speellimieten en bewuster speelgedrag in met aanvullende regels voor online kansspelaanbieders. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming voorziet met die regeling in maatregelen die de online kansspelaanbieders moeten naleven om spelers van online kansspelen bewuster te maken van hun speelgedrag en om hen beter te beschermen tegen de risico’s van kansspelen.

Maatregelen voor bewuster speelgedrag en betere bescherming spelers van kansspelen gaan 1 oktober 2024 in

Herkansingsronde Woningbouwimpuls goed voor 19.681 nieuwe woningen

26 projecten in 22 gemeenten krijgen alsnog een bijdrage uit de Woningbouwimpuls (Wbi) voor de versnelde realisatie van 19.681 nieuwbouwwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekt hier een bedrag van ruim € 124 miljoen voor uit.

Herkansingsronde Woningbouwimpuls goed voor 19.681 nieuwe woningen

Steeds meer flexwoningen door ondersteuning vanuit het Rijk

De afgelopen 2 jaar is er door het huidige kabinet hard gewerkt aan een stevig fundament voor de realisatie van flexwoningen. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een groeiend aantal flexwoningen.

Steeds meer flexwoningen door ondersteuning vanuit het Rijk

Rijk levert financiële bijdrage aan ontwikkeling Gnephoek

Het Rijk stelt, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, eenmalig € 60,5 miljoen beschikbaar voor de bouw van duizenden woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Daarmee is de financiering rond en staan alle seinen voor de realisatie van dit project op groen.

Rijk levert financiële bijdrage aan ontwikkeling Gnephoek

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl