Nieuwsbrief veranderingen kinderopvang

Extra nieuwsbrief in verband met aangekondigde maatregelen persconferentie 18-12-2021

Verlenging van sluiting buitenschoolse opvang t/m 9 januari 2022

Het Kabinet heeft zaterdagavond 18 december aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de buitenschoolse opvang (BSO). BSO’s blijven t/m 9 januari 2022 gesloten.  

Het kabinet heeft het eerdere besluit om BSO’s tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december te sluiten, verlengd tot en met 9 januari. Zij nemen deze beslissing om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de BSO geopend voor noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

De kinderdagopvang en de gastouderopvang blijven wel open. Dat komt mede doordat het aantal besmettingen onder kinderen tussen 0 en 4 jaar oud tot nu toe laag is gebleven. Ook blijft de gastouderopvang open vanwege de kleinschaligheid. En omdat vaak ouders met een cruciaal beroep deze flexibelere opvangvorm gebruiken. 

Op advies van het OMT is besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn vanwege de grote zorgen over de opkomst van de omikron-variant, die zich snel verspreidt.  Het kabinet beseft zich goed dat deze maatregel veel vraagt van leraren, pedagogisch professionals en ouders. Maar de veiligheid van mensen staat voorop. Daarom vraagt het kabinet ouders om hun kinderen tijdens de (verlengde) vakantieperiode zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden. 

Aanpassing cruciale beroepen
Vanwege de snelle verspreiding van de omikron-variant, de onzekerheden over de variant en de mogelijke druk op de zorg, is de lijst met cruciale beroepen nader gespecificeerd. Hier wordt specifieker aangegeven voor welke cruciale beroepen de noodopvang is bedoeld. Deze lijst sluit aan bij het OMT-advies om maatregelen te nemen die contacten zoveel mogelijk beperken.

BSO's na kerstvakantie weer open
BSO’s gaan in principe na de kerstvakantie weer open op 10 januari. Het kabinet vraagt werkgevers om rekening te houden met de extra lasten voor ouders die nu werk en zorgen voor hun kinderen moeten combineren. 

Tegemoetkomingsregeling voor ouders die gebruik maken van BSO
Het kabinet vraagt ouders die al buitenschoolse opvang gebruiken om de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen. Ook als zij op dit moment geen gebruik maken van deze opvang. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede noodopvang te verzorgen. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan. En dat de plek in de buitenschoolse opvang behouden blijft als deze weer regulier opengaat. 

Ouders die hun factuur tijdens de sluiting volledig blijven doorbetalen, ontvangen daarvoor een tegemoetkoming van de eigen bijdrage vanaf  21 december 2021 tot en met de heropening van de BSO (tot de maximum uurprijs). Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen, die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

Nieuwe versie protocol Kinderopvang (18 december 2021)

Er is een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar. De wijzigingen in het protocol Kinderopvang per 18 december zijn:

  • Als er een uitbraak is op de kinderopvang of in het primair onderwijs zijn immune kinderen en medewerkers uitgezonderd van de quarantaine-adviezen. Wel krijgen alle kinderen en medewerkers het advies om de testadviezen om zo spoedig mogelijk een zelftest te doen en op dag 5 bij de GGD te testen. Immune personen hoeven niet thuis te blijven in afwachting van het testresultaat.
  • Een persoon wordt als immuun beschouwd als deze minder dan 12 maanden geleden COVID-19 heeft doorgemaakt.

 
Dit komt voort uit het 127e OMT-advies:

Voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs die gebruik maken van de (noodopvang op de) BSO geldt, nu de scholen gesloten zijn, het advies om (preventief) twee keer per week zelftesten te gebruiken voordat zij naar de BSO gaan. 

Ga hier naar de nieuwe versie van het protocol