Zorgkantoren

Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen en voeren de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit.

Adressen zorgkantoren

Contactgegevens

De adressen van de zorgkantoren zijn te vinden via de website van Zorgverzekeraars Nederland. Op de site van de zorgverzekeraar staat met welk zorgkantoor de verzekeraar samenwerkt.

Taakomschrijving Zorgkantoren

Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Zij regelen de zorg voor een verzekerde met een indicatiebesluit voor zorg-in-natura. Ook voeren zij de regeling voor het persoonsgebonden budget (pgb) uit. Daarnaast sluiten ze contracten af met zorgaanbieders voor mensen die een indicatie hebben van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).