Zorgkantoren

Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen en voeren de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit.

Adressen zorgkantoren

Contactgegevens

De adressen van de zorgkantoren zijn te vinden via de website van Zorgverzekeraars Nederland. Op de site van de zorgverzekeraar staat met welk zorgkantoor de verzekeraar samenwerkt.

Taakomschrijving Zorgkantoren

Zorgkantoren zorgen ervoor dat iedereen met een indicatie voor de Wet Langdurige zorg (Wlz) de juiste zorg krijgen. Zij doen dit door contracten te sluiten met aanbieders van langdurige zorg. Zoals aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft de indicaties af. De zorgkantoren regelen de zorg voor een verzekerde met een indicatiebesluit voor zorg-in-natura. Ook voeren zij de regeling voor het persoonsgebonden budget (pgb) uit.