Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

De Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) toetst verzoeken om rechtshulp bij internationale strafzaken.

Contactgegevens AIRS

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 73 14
Faxnummer
(070) 370 79 45
E-mailadres
airs@minjenv.nl
Internet

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Taakomschrijving AIRS

Bij internationale rechtshulp in strafzaken verlenen staten elkaar hulp bij de strafrechtelijke opsporing en vervolging van strafbare feiten. In Nederland toetst AIRS de verzoeken om rechtshulp. Daarnaast voert AIRS internationale verdragen en wettelijke regelingen uit bij internationale strafrechtelijke samenwerking.

AIRS is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).