Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

De Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) is de centrale autoriteit voor de internationale rechtshulp in strafzaken voor Nederland.

Contactgegevens AIRS

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 73 14
Faxnummer
(070) 370 79 45
E-mailadres
airs@minjenv.nl
Internet

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Taakomschrijving AIRS

In Nederland voert het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de taken voor internationale rechtshulp uit. De afdeling AIRS van het ministerie van JenV is in Nederland de Centrale Autoriteit voor internationale rechtshulp. AIRS is samen met de Internationale Rechtshulp Centra (IRC's) verantwoordelijk voor de uitvoering van internationale rechtshulp in strafzaken.