Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

De Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) toetst verzoeken om rechtshulp bij internationale strafzaken.

Contactgegevens AIRS

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 73 14
Faxnummer
(070) 370 79 45
E-mailadres
airs@minjenv.nl
Internet
Internationale rechtshulp
Contact met AIRS

Bezoekadres

  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Taakomschrijving AIRS

AIRS is in Nederland de Centrale Autoriteit van internationale rechtshulp voor strafzaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). AIRS voert wettelijke regelingen en afspraken in internationale verdragen uit die gaan over internationale strafrechtelijke samenwerking. Denk hierbij aan het behandelen van uitleveringsverzoeken en verzoeken om hulp bij een opsporingsonderzoek. Daarnaast geeft AIRS advies op verzoek van rechtbanken en andere juridische instanties over de procedure in een concrete zaak.

Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)