Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op gebruik van persoonsgegevens door organisaties.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 180 52 50
Faxnummer
088 - 888 85 01
Internet
Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus93374
  • 2509 AJ Den Haag

Telefonisch spreekuur voor privacyvragen

Telefoon: 088 1805 250 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Social media

De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Autoriteit Persoonsgegevens

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen.

Daarnaast adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens de regering en het parlement over nieuwe wet- en regelgeving over persoonsgegevens. Ook geeft zij informatie over privacy aan burgers.

Autoriteit Persoonsgegevens