Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op gebruik van persoonsgegevens door organisaties.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Internet
Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 93374
  • 2509 AJ Den Haag

Telefonisch spreekuur voor privacyvragen

Telefoon: 088 1805 250 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Taakomschrijving Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen.

Daarnaast adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens de regering en het parlement over nieuwe wet- en regelgeving over persoonsgegevens. Ook geeft zij informatie over privacy aan burgers.

Autoriteit Persoonsgegevens