Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert en bewaakt de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 888 85 00 (alleen voor zakelijke relaties)
Faxnummer
088 - 071 21 40
Internet
Autoriteit Persoonsgegevens
Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Bezoekadres

  • Hoge Nieuwstraat 8 (alleen volgens afspraak)
  • 2514 EL Den Haag

Postadres

  • Postbus 93374
  • 2509 AJ Den Haag

Informatie- en Meldpunt Privacy

Telefoon: 088 180 52 50
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Social media

De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving AP

De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De taken en bevoegdheden van de AP staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Andere belangrijke taken van de AP zijn onder meer adviseren over nieuwe wet- en regelgeving, voorlichting geven over de privacywetgeving en internationale taken.

Autoriteit Persoonsgegevens