Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert en bewaakt de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 888 85 00 (alleen voor zakelijke relaties)
Faxnummer
088 - 888 85 01
Internet

Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 93374
  • 2509 AJ Den Haag

Informatie- en Meldpunt Privacy

Telefoon: 088 - 180 52 50
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Social media

De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving AP

De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Andere belangrijke taken van de AP zijn onder meer adviseren over nieuwe regelgeving en voorlichting geven over de privacywetgeving.

Autoriteit Persoonsgegevens