Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv) houdt het register met beëdigde tolken en vertalers bij.

Contactgegevens Bureau Wbtv

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 787 19 20 (lokaal tarief)
E-mailadres
infowbtv@rvr.org
Internet
Bureau Wet beedigde tolken en vertalers (Wbtv)
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Bezoekadres

  • Magistratenlaan 174
  • 5223 MA 's-Hertogenbosch

Postadres

  • Postbus2349
  • 5202 CH 's-Hertogenbosch

Register met beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

In het Rbtv staan alle personen met de bevoegdheid om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigd vertaler te werken. Volgens de Wbtv mogen rechtbanken bij strafzaken en vreemdelingenzaken alleen tolken en vertalers inzetten uit het Rbtv.

Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Taakomschrijving Bureau Wbtv

Het Bureau Wbtv voert namens het ministerie de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit. Het bureau houdt het register met beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) bij. Daarnaast voert het andere taken uit die voortkomen uit de Wbtv.
 
Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)