Bureau Documenten (BDOC)

Het Bureau Documenten (BDOC) beoordeelt de echtheid van documenten die als bewijs dienen bij een aanvraag om verblijf, naturalisatie of een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Contactgegevens Bureau Documenten (BDOC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 043 66 64
E-mailadres
burdoc.ondersteuning@ind.minvenj.nl (verblijfsdocumenten)

Taakomschrijving BDOC

BDOC  beoordeelt  de echtheid van documenten en geeft hier informatie over. Organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), gemeenten en opsporingsdiensten kunnen documenten bij BDOC laten onderzoeken.Daarnaast neemt Bureau Documenten vervalste documenten in bewaring.  Ook is het bureau toezichthouder op het maken van vreemdelingendocumenten.