Bureau Documenten (BDOC)

Het Bureau Documenten (BDOC) beoordeelt de echtheid van documenten die als bewijs dienen bij een aanvraag om verblijf, naturalisatie of een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Contactgegevens Bureau Documenten (BDOC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 043 66 64 (algemeen nummer)
E-mailadres
burdoc.ondersteuning@ind.nl
Internet
Contact met BDOC

Taakomschrijving BDOC

BDOC beoordeelt de echtheid van documenten die als bewijs dienen bij een aanvraag om verblijf, naturalisatie of een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), gemeenten en opsporingsdiensten kunnen documenten bij BDOC laten onderzoeken. Daarnaast is het bureau toezichthouder op het maken de productie en uitgifte van de vreemdelingendocumenten.