CBIG Team Jaarverantwoording zorg

Het CIBG Team Jaarverantwoording zorg beantwoordt vragen van zorgaanbieders over de jaarverantwoording in de zorg en over DigiMV.

Contactgegevens Team Jaarverantwoording zorg

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 69 00
Internet
Team Jaarverantwoording zorg
Contact met het Team Jaarverantwoording zorg
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Postadres

  • Postbus 16114
  • 2500 BC Den Haag

Team WNT

Telefoonnummer: (070) 340 66 88
E-mail: normeringtopinkomens@minvws.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Team WNT beantwoordt vragen over de Wet normering topinkomens (WNT) voor de zorgsector.

Taakomschrijving Team Jaarverantwoording zorg

Het Team Jaarverantwoording zorg beantwoordt vragen over de jaarverantwoording in de zorg en over het aanleverportaal DigiMV. Dat is het portaal waarin zorgaanbieders  vragen en gegevens moeten invullen voor de jaarverantwoording. Het Team Jaarverantwoording zorg is onderdeel van het CIBG.