Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int boetes en schadevergoedingen die de rechter oplegt.

Contactgegevens Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(058) 215 95 55 (algemeen)
Internet
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
CJIB International Site
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Postadres

  • Postbus1794
  • 8901 CB Leeuwarden

Telefoonnummers CJIB

Op de website van het CJIB staat een overzicht van telefoonnummers.

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS)

Postbus 2
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 0900 753 75 37 (lokaal tarief)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

Social media

Het CJIB is bereikbaar via Facebook, Twitter en WhatsApp.

Taakomschrijving CJIB

Het CJIB is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het int voor overheidsinstanties boetes en slachtoffervergoedingen die de rechter heeft vastgesteld.