Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland.

Contactgegevens Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 715 70 00
E-mailadres
info@coa.nl
Internet
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Contact met COA
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Bezoekadres

  • Rijnstraat 8
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 30203
  • 2500 GE Den Haag

Social media

Het COA is bereikbaar via Facebook, X, Instagram en LinkedIn.

Taakomschrijving COA

Het COA heeft de taak om onderdak te bieden aan asielzoekers, hen te begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten, opvanglocaties voor asielzoekers te verwerven en beheren, de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties te handhaven en om asielzoekers te voorzien van noodzakelijke middelen.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en legt verantwoording af aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)