Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

Contactgegevens Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 715 70 00
Internet
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Contact met COA

Bezoekadres

  • Rijnstraat 8
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 30203
  • 2500 GE Den Haag

Social media

Het COA is bereikbaar via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Taakomschrijving COA

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het begeleidt asielzoekers naar een toekomst in Nederland of een ander land. Daarbij werkt het nauw samen met andere organisaties.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en legt verantwoording af aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)