Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

Contactgegevens Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 715 70 00
Internet

Contact met COA
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bezoekadres

  • Rijnstraat 8
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 30203
  • 2500 GE Den Haag

COA Informatielijn

Voor vragen over opvang van en begeleiding aan asielzoekers.
Telefoon: 088 - 715 70 00
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30

Taakomschrijving COA

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het  begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of een ander land. Het COA valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid  (JenV).

Kaart

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)