Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca)

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca) voert enkele verdragen uit op het gebied van kinderontvoering, adoptie en kinderbescherming.

Contactgegevens Ca

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 62 52
Openingstijden
op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur.

Bezoekadres

  • p/a Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Social media

Ca is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving Ca

Ca geeft uitvoering aan 3 verdragen.

  • Het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag beoordeelt de Ca of er sprake is van internationale kinderontvoering. De Ca is bij internationale kinderontvoering de co├Ârdinerende instantie tussen Nederland en het buitenland. Contactgegevens: kinderontvoering@minjenv.nl
  • Haags Kinderbeschermingsverdrag. Op grond van dit verdrag regelt de Ca zaken op het gebied van jeugdbescherming. Het gaat dan om kinderbeschermingsmaatregelen of om hulp die via de jeugdhulpinstanties loopt (ge├»ndiceerde jeugdzorg) in internationaal verband. Contactgegevens: kinderbescherming@minjenv.nl (uitsluitend voor jeugdhulpinstanties)
  • Het Haags Adoptieverdrag. Op grond van het Haags Adoptieverdrag zorgt de Ca er voor dat de procedure van interlandelijke adoptie op een zorgvuldige manier verloopt. En dat de adoptie in het belang van het kind is. Contactgegevens: adoptie@minjenv.nl

De Ca is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Kaart

Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca)