Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca)

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca) voert enkele verdragen uit op het gebied van kinderontvoering, adoptie en kinderbescherming.

Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 62 52
Openingstijden
op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur

Bezoekadres

  • p/a Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Taakomschrijving Ca

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden geeft uitvoering aan 3 verdragen.

Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV)

Op grond van het HKOV beoordeelt de Ca of er sprake is van internationale kinderontvoering. De Ca is bij internationale kinderontvoering de coördinerende instantie tussen Nederland en het buitenland.
Contactgegevens: kinderontvoering@minvenj.nl

Haags Kinderbeschermingsverdrag (HKBV)

Op grond van het HKBV regelt de Ca zaken op het gebied van jeugdbescherming. Het gaat dan om kinderbeschermingsmaatregelen of om hulp die via de jeugdhulpinstanties loopt (geïndiceerde jeugdzorg) in internationaal verband.
Contactgegevens: kinderbescherming@minvenj.nl (uitsluitend voor jeugdhulpinstanties)

Haags Adoptieverdrag

Op grond van het Haags Adoptieverdrag zorgt de Ca er voor dat de procedure van interlandelijke adoptie op een zorgvuldige manier verloopt. En dat de adoptie in het belang van het kind is.

De Ca is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca)