Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA)

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA) voert enkele verdragen uit op het gebied van kinderontvoering, adoptie en kinderbescherming.

Contactgegevens (Ca IKA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 62 52
E-mailadres
kinderontvoering@minjenv.nl

Bezoekadres

  • p/a Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Ca IKA is voor vragen over interlandelijke adoptie maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur bereikbaar.

Het telefonisch spreekuur voor vragen over internationale kinderontvoering en Internationale Kinderbescherming is maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Social media

 Ca IKA is te volgen op LinkedIn.

Taakomschrijving Ca IKA

Ca IKA geeft uitvoering aan 3 verdragen.

  • Het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag beoordeelt Ca IKA of er sprake is van internationale kinderontvoering. De Ca IKA is bij internationale kinderontvoering de coördinerende instantie tussen Nederland en het buitenland. Contactgegevens: kinderontvoering@minjenv.nl
  • Haags Kinderbeschermingsverdrag. Op grond van dit verdrag regelt Ca IKA zaken op het gebied van jeugdbescherming. Het gaat dan om kinderbeschermingsmaatregelen of om hulp die via de jeugdhulpinstanties loopt in internationaal verband. Contactgegevens: kinderbescherming@minjenv.nl (uitsluitend voor jeugdhulpinstanties)
  • Het Haags Adoptieverdrag. Op grond van het Haags Adoptieverdrag zorgt Ca IKA er voor dat de procedure van interlandelijke adoptie op een zorgvuldige manier verloopt. En dat de adoptie in het belang van het kind is. Contactgegevens: adoptie@minjenv.nl

Ca IKA is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca)