Er worden jaarlijks meer dan 200 kinderen ontvoerd naar het buitenland of uit het buitenland naar Nederland. De vader of moeder neemt het kind dan zonder toestemming van de andere ouder mee. Of houdt het kind achter na een vakantie of familiebezoek. Ouders kunnen een verzoek doen tot terugkeer van een kind (tot 16 jaar) naar de gewone verblijfplaats. De Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden behandelt deze verzoeken.