Internationale kinderontvoering aanpakken

De Rijksoverheid wil dat een ontvoerd kind zo snel mogelijk terugkomt naar het land waar het woonde voor de ontvoering. Daarmee voert de Rijksoverheid internationale afspraken uit het Haags Kinderontvoeringsverdrag uit.

Wanneer internationale kinderontvoering?

Wordt een kind meegenomen naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder? Dan is er sprake van internationale kinderontvoering. In uitzonderlijke gevallen is een ander familielid de ontvoerder.

Internationale afspraken bestrijding kinderontvoering

In het Haags kinderontvoeringsverdrag (HKOV) staan internationale afspraken over de aanpak van internationale kinderontvoering. Elk land dat het HKOV heeft ondertekend, werkt volgens deze afspraken. Al deze landen hebben een instantie bij wie ouders terecht kunnen.

Voor Nederland is dit de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca). De Ca is bij internationale kinderontvoering de schakel tussen Nederland en het buitenland.

Kind ontvoerd naar het buitenland

Is een kind ontvoerd naar het buitenland? Dan kan de achtergebleven ouder voor hulp bij de terugkeer van het kind contact opnemen met de Ca. Het is dan mogelijk een (juridische) procedure te starten om het kind zo snel mogelijk terug te halen.

Is een kind ontvoerd naar een land dat het HKOV niet heeft ondertekend (niet-verdragslanden)? Dan vraagt de Ca het ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp.

Kind ontvoerd naar Nederland

Is een kind vanuit het buitenland naar Nederland ontvoerd? Dan kan de achtergebleven ouder voor hulp contact opnemen met de Ca in Nederland. Of via de Ca in het buitenland waar het kind woonde voordat hij werd ontvoerd naar Nederland.

Rechtsbijstand bij kinderontvoeringszaken

Heeft u een advocaat nodig en kunt u de kosten niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan een gedeelte van uw kosten. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van uw inkomen.