Wat kan ik doen als mijn kind naar het buitenland is ontvoerd?

Meld de ontvoering van uw kind zo snel mogelijk bij de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca). De Ca helpt u bij het indienen van een verzoek tot teruggeleiding van uw kind.

Dit kan alleen: 

  • als uw kind jonger is dan 16 jaar;
  • en u het gezag over het kind heeft.

Elk land dat het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) heeft ondertekend (verdragsland) heeft een Ca.

Kind ontvoerd naar Nederland

Gaat het om een ontvoering vanuit een verdragsland naar Nederland? Dan kunt u terecht bij de Ca in het land waar u woont. Deze neemt contact op met de Ca in Nederland om de terugkeer van uw kind te regelen.

Vond de ontvoering van uw kind plaats vanuit een niet-verdragsland naar Nederland? Dan neemt u zelf contact op met de Ca in Nederland.