Wat kan ik doen als mijn kind naar het buitenland is ontvoerd?

Meld de ontvoering van uw kind zo snel mogelijk bij de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca). De Ca helpt u met een verzoek om uw kind terug te halen.

Kind ontvoerd naar het buitenland

De Ca helpt u in de volgende gevallen: 

  • als uw kind jonger is dan 16 jaar;
  • en u het gezag over het kind heeft;
  • en uw kind gewone verblijfplaats had in Nederland.

Nederland is aangesloten bij het Haags kinderontvoeringsverdrag (HKOV). Hierin staan internationale afspraken over de aanpak van internationale kinderontvoering. Elk land dat het HKOV heeft ondertekend (verdragsland) heeft een Ca.

Kind ontvoerd naar Nederland

Gaat het om een ontvoering vanuit een verdragsland naar Nederland? Dan kunt u terecht bij de Ca in het land waar u woont. Deze Ca neemt contact op met de Ca in Nederland om de terugkeer van uw kind te regelen.

Is uw kind ontvoerd vanuit een niet-verdragsland naar Nederland? Dan neemt u direct contact op met de Ca in Nederland.