Centrale Raad van Beroep (CRvB)

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt in hoger beroep over geschillen over sociale verzekeringen, uitkeringen en ambtenarenzaken.

Contactgegevens Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 362 11 11
Faxnummer
088 - 361 00 49
E-mailadres
crvb@rechtspraak.nl (u kunt niet mailen over uw juridische procedures)
Internet
Centrale Raad van Beroep
Contact met Centrale Raad van Beroep
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 17.00 uur

Bezoekadres

  • Vrouwe Justitiaplein 1
  • 3511 EX Utrecht

Postadres

  • Postbus16002
  • 3500 DA Utrecht

Taakomschrijving CRvB

De CRvB is 1 van de 3 hoogste bestuursrechters. De CRvB oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van:

  • sociale uitkeringen, bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of aow;
  • sociale voorzieningen;
  • ambtenarenzaken.

Daarnaast is de CRvB de enige rechter in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogsgetroffenen en vervolgingsgetroffenen.

Kaart

Centrale Raad van Beroep (CRvB)