Centrale Raad van Beroep (CRvB)

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt in hoger beroep over geschillen over sociale verzekeringen, uitkeringen en ambtenarenzaken.

Contactgegevens Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 362 11 11
E-mailadres
crvb@rechtspraak.nl (u kunt niet mailen over uw juridische procedures)
Internet
Centrale Raad van Beroep
Contact met de Centrale Raad van Beroep
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 17.00 uur

Bezoekadres

  • Vrouwe Justitiaplein 1
  • 3511 EX Utrecht

Postadres

  • Postbus 16002
  • 3500 DA Utrecht

Taakomschrijving Centrale Raad van Beroep

De CRvB is 1 van de 4 hoogste bestuursrechters in Nederland. De CRvB oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van:

  • sociale uitkeringen, bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of AOW;
  • sociale voorzieningen;
  • ambtenarenzaken.

Daarnaast is de CRvB de enige rechter in:

  • geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogsgetroffenen en vervolgingsgetroffenen;
  • beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Centrale Raad van Beroep (CRvB)