College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft als wettelijke taak mogelijke schendingen van mensenrechten te onderzoeken.

College voor de Rechten van de Mens

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 888 38 88
E-mailadres
info@mensenrechten.nl
Internet
College voor de Rechten van de Mens
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bezoekadres

  • Kleinesingel 1 -3
  • 3572 CG Utrecht

Postadres

  • Postbus 16001
  • 3500 DA Utrecht

Taakomschrijving College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt de rechten van de mens. Het college heeft als wettelijke taak mogelijke (stelselmatige) schendingen van mensenrechten te onderzoeken. Daarnaast rapporteert het college over mensenrechten en adviseert het over wetten en regels over mensenrechten. Het college is onafhankelijk.

U kunt bij het college vragen stellen over mensenrechten of een klacht over discriminatie indienen. Het college beoordeelt dan of er sprake is van discriminatie. Ook kan het college aanbevelingen doen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. De klacht moet gaan over discriminatiekwesties rondom school, wonen, winkelen, werken, uitgaan of sporten.

U kunt geen individuele klachten over schending van mensenrechten indienen bij het college. Het kan u wel doorverwijzen naar instanties die uw klachten kunnen beoordelen.

Organisaties kunnen bij het college laten onderzoeken of hun beleid niet discriminerend is.

College voor de Rechten van de Mens