College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt voor de kwaliteit en het niveau van centrale examens en toetsen in Nederland.

Contactgegevens College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 28 40 700
E-mailadres
info@cvte.nl
Internet
College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Contact met het CvTE

Bezoekadres

  • Muntstraat 7
  • 3512 ET Utrecht

Postadres

  • Postbus 315
  • 3500 AH Utrecht

Examenloket

Bij het Examenloket kunnen scholen terecht met vragen over wetgeving en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs.

Telefoon: 070 757 51 77
E-mail: examenloket@duo.nl
Internet: www.examenloket.nl
Vermeld telefoonnummer en Basisregister Instellingen (BRIN)-nummer.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Scholieren kunnen met vragen over examens terecht bij het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS). Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen.

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen nog e-facturen. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze gaan retour.

Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter en bij de Helpdesk E-factureren.

E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning: fdc@minszw.nl.

Taakomschrijving CvTE

Het CvtE is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland. Ook zorgt het CvTE ervoor dat scholen en instellingen de centrale examens en toetsen op een goede manier kunnen afnemen. Bij de staatsexamens voor het voortgezet onderwijs en NT2 is het CvTE ook verantwoordelijk voor de afname. Het CvtE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

College voor Toetsen en Examens (CvTE)