Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) bevordert en bewaakt de naleving van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Contactgegevens CKA

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 349 95 73
E-mailadres
info@aanstellingskeuringen.nl
Internet
Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)
Contact met Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 60
  • 2594 AW Den Haag

Postadres

  • Postbus90405
  • 2509 LK Den Haag

Taakomschrijving CKA

De CKA bevordert en bewaakt de naleving van de Wet op de medische keuringen (Wmk). De CKA informeert en adviseert ook over aanstellingskeuringen. Bijvoorbeeld werkgevers en (aspirant-)werknemers. Maar ook ondernemingsraden, bedrijfsartsen en (assessment)psychologen.

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)