Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)  behandelt en beoordeelt klachten over medische keuringen bij sollicitaties (aanstellingskeuringen).

Contactgegevens CKA

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 349 95 73
E-mailadres
info@aanstellingskeuringen.nl
Internet
Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)
Contactformulier Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 60
  • 2594 AW Den Haag

Postadres

  • Postbus90405
  • 2509 LK Den Haag

Taakomschrijving CKA

De CKA:

  • bevordert en bewaakt de naleving van de Wet op de medische keuringen (Wmk);
  • informeert en adviseert werkgevers, (aspirant-)werknemers, ondernemingsraden, bedrijfsartsen en (assessment)psychologen over aanstellingskeuringen.

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)