De Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt klachten en geschillen op de consumentenmarkt en de zakelijke markt.

Contactgegevens De Geschillencommissie

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 310 53 10
Internet
De Geschillencommissie
Contact met De Geschillencommissie
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Bezoekadres

  • Bordewijklaan 46
  • 2591 XR Den Haag

Postadres

  • Postbus 90600
  • 2509 LP Den Haag

De commissies

De Geschillencommissie is het overkoepelend orgaan voor de geschillencommissies voor diverse bedrijfstakken.

Social media

De Geschillencommissie is bereikbaar via X, Facebook  en LinkedIn.

Taakomschrijving De Geschillencommissie

De Geschillencommissie houdt zich bezig met het oplossen van klachten en geschillen op de consumentenmarkt en de zakelijke markt. De Geschillencommissie behandelt onafhankelijk en onpartijdig klachten tussen aanbieders van producten en diensten en de klanten van die aanbieders. Voor veel producten of dienstverlening bestaat een geschillencommissie. Elke geschillencommissie heeft een eigen werkterrein en eigen reglement.

De Geschillencommissie