Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O)

Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst voor het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.

Contactgegevens Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 073 03 00
E-mailadres
communicatiedvo@dji.minjus.nl (algemeen)
Internet
DJI Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)

Bezoekadres

  • Borgstee 19
  • 9403 TS Assen

Postadres

  • Postbus 50
  • 9400 AB Assen

KCC DV&O

Voor vragen over transportaanvragen en facturen.

E-mail: KCC-DVO@dji.minjus.nl

Taakomschrijving DV&O

DV&O verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen van en naar politiebureaus, rechtbanken, Huizen van Bewaring en gevangenissen. Daarnaast verleent DV&O bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen. Ook levert DV&O beveiligingsmedewerkers aan inrichtingen van DJI en andere overheidsorganisaties zoals rechtbanken.

DV&O is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O)