Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) ondersteunt opsporingsdiensten die zich bezighouden met mensenhandel en mensensmokkel.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 662 53 33
E-mailadres
emm@klpd.politie.nl
Internet
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Taakomschrijving EMM

Het EMM verzamelt informatie, kennis en ervaring over mensenhandel en mensensmokkel. Hiermee ondersteunt het EMM opsporingsdiensten.

EMM is een samenwerkingsverband van de:

  • Nationale Politie;
  • Koninklijke Marechaussee (KMar);
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
  • Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Kaart

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)