Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) ondersteunt opsporingsdiensten die zich bezighouden met mensenhandel en mensensmokkel.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 662 53 33
E-mailadres
emm@politie.nl
Internet
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Taakomschrijving EMM

Het EMM verzamelt informatie, kennis en ervaring over mensenhandel en mensensmokkel. Hiermee ondersteunt het EMM opsporingsdiensten.

Het EMM is een samenwerkingsverband van de:

  • Nationale Politie;
  • Koninklijke Marechaussee (KMar);
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
  • Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Kaart

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)