Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) ondersteunt opsporingsdiensten die zich bezighouden met mensenhandel en mensensmokkel.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 662 53 33
E-mailadres
emm@politie.nl
Internet

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) is een samenwerkingsverband tussen:

  • de Nationale Politie (NP)
  • de Koninklijke Marechaussee (KMAR)
  • de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • het Openbaar Ministerie (OM).

Het EMM brengt informatie van de samenwerkingspartijen gerelateerd aan mensenhandel en mensensmokkel samen. Het samenwerkingsverband is vanuit haar centrale informatiepositie in staat nieuwe trends en fenomenen te signaleren, partners hierover te informeren en analyses uit te voeren. Het EMM voert deze partner-overstijgende analyses uit op operationeel, tactisch en strategisch niveau ten behoeve van een brede, integrale bestrijding mensenhandel en mensensmokkel.

Het EMM treedt ook op als national contactpoint voor vragen uit binnenland en buitenland over mensenhandel en mensensmokkel. Vanuit deze rol coördineert het EMM ook de Nederlandse operationele bijdrage op internationale projecten. Waaronder de EMPACT-programma’s op het thema mensenhandel.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)