Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) ondersteunt opsporingsdiensten die zich bezighouden met mensenhandel en mensensmokkel.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 662 53 33
E-mailadres
emm@klpd.politie.nl
Internet
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)
Openingstijden
Het EMM is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Taakomschrijving EMM

Het EMM verzamelt informatie, kennis en ervaring over mensenhandel en mensensmokkel. Hiermee ondersteunt het EMM opsporingsdiensten.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)