Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) is een samenwerkingsverband van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Contactgegevens

Internet
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)
Contactgegevens Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

Het EMM zet actief in op de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Bij het EMM komen signalen van en strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel van de partnerorganisaties samen. Daar vindt vervolgens een vertaling plaats naar operationele, tactische en strategische producten, aan de hand waarvan de partnerorganisaties hun strafrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen toepassen.

Het EMM heeft een eigen publieke website, waar informatie over onder andere haar taakstelling en werkwijze te vinden is. Daarnaast worden openbare publicaties van het EMM op de website beschikbaar gesteld. Op de website leest u ook op welke wijze u contact met het EMM kunt opnemen.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)