Gerechtshoven

De gerechtshoven behandelen rechtszaken in hoger beroep.

Contactgegevens Gerechtshoven

Contactgegevens

Gerechtshof Amsterdam

IJdok 20
1013 MM Amsterdam
Telefoon: 088 361 11 10
Internet: www.rechtspraak.nl/organisatie/gerechtshoven/amsterdam

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden

Locatie Arnhem
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem
 

Locatie Leeuwarden
Wilhelminaplein 1 (zittingen)
8911 BS Leeuwarden
Zaailand 102 (kantoren)
8911 BN Leeuwarden
 

Locatie Zwolle
Gerechtsgebouw (zittingen)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

Telefoon: 088 361 81 81

Internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Den Haag ('s-Gravenhage)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoon: 088 362 23 33
Internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Den-Haag

Gerechtshof Den Bosch ('s-Hertogenbosch)

Leeghwaterlaan 8
5223 BA 's-Hertogenbosch
Telefoon: 088 - 362 20 00
Internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/s-Hertogenbosch

Taakomschrijving gerechtshoven

Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep gaan. De gerechtshoven behandelen rechtszaken in hoger beroep. Het gaat om:  

  • strafzaken;
  • civiele zaken (zoals scheiding);
  •  kantonzaken (zoals ontslag);
  • belastingzaken.