Gerechtshoven

De gerechtshoven behandelen rechtszaken in hoger beroep.

Contactgegevens Gerechtshoven

Contactgegevens

Gerechtshof Amsterdam

IJdok 20
1013 MM Amsterdam
Telefoonnummer: 088 - 361 11 10
Internet: www.rechtspraak.nl/organisatie/gerechtshoven/amsterdam

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden

Locatie Arnhem
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

Locatie Leeuwarden
Wilhelminaplein 1 (zittingen)
8911 BS Leeuwarden

Zaailand 102 (kantoren)
8911 BN Leeuwarden

Locatie Zwolle
Gerechtsgebouw (zittingen)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

Telefoonnummer: 088 -361 81 81
Internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Arnhem-Leeuwarden

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gerechtshof Den Haag ('s-Gravenhage)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoonnummer: 088 - 362 23 33 (algemeen)
                                 088 - 699 26 60 (strafzaken)
Internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Den-Haag

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gerechtshof Den Bosch ('s-Hertogenbosch)

Leeghwaterlaan 8
5223 BA 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088 - 362 20 00
Internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/s-Hertogenbosch

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Taakomschrijving gerechtshoven

De gerechtshoven behandelen rechtszaken in hoger beroep. Het gaat om:  

  • strafzaken;
  • civiele zaken (zoals scheiding);
  • kantonzaken (zoals ontslag);
  • belastingzaken.