Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die regering en parlement  adviseert over volksgezondheid en gezondheidszorg.

Gezondheidsraad

Contactgegevens

Internet
Gezondheidsraad
Contact met de Gezondheidsraad

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 16052
  • 2500 BB Den Haag

Adviezen Gezondheidsraad

Adviezen van de Gezondheidsraad zijn in te zien op de website van de Gezondheidsraad.

Taakomschrijving Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad. De wettelijke taak van de Gezondheidsraad is het adviseren van regering en parlement op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

Gezondheidsraad