Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert ministers en parlement overĀ  volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek.

Contactgegevens Gezondheidsraad

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 75 20
E-mailadres
info@gr.nl
Internet
Gezondheidsraad

Bezoekadres

  • Parnassusplein 5
  • 2511 VX Den Haag

Postadres

  • Postbus16052
  • 2500 BB Den Haag

Taakomschrijving Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad. De wettelijke taak van de Gezondheidsraad is het adviseren van regering en parlement op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Veel adviezen van de Gezondheidsraad zijn in te zien op de website van de Gezondheidsraad.

Onderdeel van de Gezondheidsraad is het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Het CEG signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en de samenleving die van belang zijn voor het volksgezondheidsbeleid. Het CEG rapporteert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdig hierover.

Gezondheidsraad