Groepsondernemingsraad Rijk

De Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksoverheid.

Contactgegevens GOR Rijk

Contactgegevens

Telefoonnummer
06-21214317
E-mailadres
ambtelijksecretariaatgorrijk@minbzk.nl
Internet
GOR Rijk

GOR Rijk op social media

GOR Rijk is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving GOR Rijk

GOR Rijk is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksoverheid. GOR Rijk zorgt ervoor dat medewerkers bij de Rijksoverheid veilig en met plezier hun werk kunnen doen. En mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en door te groeien.