Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden toetst of de rechter het recht juist heeft toegepast (cassatie).

Contactgegevens Hoge Raad der Nederlanden

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 361 13 11
E-mailadres
info@hogeraad.nl
Internet
Hoge Raad
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Bezoekadres

  • Korte Voorhout 8
  • 2511 EK Den Haag

Postadres

  • Postbus 20303
  • 2500 EH Den Haag

Taakomschrijving Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in Nederland voor  civiel recht, strafrecht en fiscaal recht. Voor het civiel recht en strafrecht is de Hoge Raad dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De Hoge Raad is cassatierechter. Zijn taak is om te toetsen het gerechtshof of de rechtbank bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast.

Hoge Raad der Nederlanden