Informatiepunt Detentieverloop (IDV)

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) is gevestigd in Arnhem en informeert slachtoffers van misdrijven over opsluiting, verlof en vrijlating van de dader.

Contactgegevens Informatiepunt Detentieverloop (IDV)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 699 19 51
E-mailadres
idv@om.nl
Internet
Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
Contact met het IDV

Postadres

  • Postbus 9032
  • 6800 EP Arnhem

Taakomschrijving IDV

Het IDV verstrekt informatie aan slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven over het verlof en de invrijheidstelling van de dader. Zowel veroordeelden als tbs'ers.