Informatiepunt Detentieverloop (IDV)

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers van misdrijven over opsluiting, verlof en vrijlating van de dader.

Contactgegevens Informatiepunt Detentieverloop (IDV)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 699 19 51
E-mailadres
idv@om.nl
Internet
Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
Contact met het IDV

Bezoekadres

  • Eusebiusbinnensingel 28
  • 6811 BX Arnhem

Postadres

  • Postbus 9032
  • 6800 EP Arnhem

Taakomschrijving IDV

Het IDV verstrekt informatie aan slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven over het verlof en de invrijheidstelling van de dader. Zowel veroordeelden als tbs'ers. Het IDV is onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) Arnhem.

Informatiepunt Detentieverloop (IDV)