Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland.

Contactgegevens Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 120 50 00 (lokaal tarief)
E-mailadres
meldpunt@igj.nl
Internet
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Contact met de Inspectie Gezondheid en Jeugd
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres

  • Stadsplateau 1
  • 3521 AZ Utrecht

Postadres

  • Postbus 2518
  • 6401 DA Heerlen

Social media

De inspectie is bereikbaar via X en LinkedIn.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies aan burgers over het indienen van klachten over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp. Het meldpunt is onderdeel van IGJ.

Taakomschrijving IGJ

IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Daarnaast houdt de inspectie samen met andere landen toezicht op de internationale markt van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd